Edge یکی از اعضای گروه U2 گیتار Les Paul خود را که از سال 1985 در تمام تورهای خود به همراه داشت، با امضای خود برای فروش به حراج گذاشت. این گیتار به یک خریدار ناشناس به قیمت 240,000 دلار فروخته شد که به عنوان بزرگترین حراجی خاطرات U2 حساب می‌شه. عواید فروش این گیتار به Hurricane Katrina اختصاص یافت. Edge بنیانگذار خیریه‌ای است که تاکنون مبلغ 2.5 میلیون دلار برای بازماندگان طوفان کاترینا کمک کرده. دیگر اجناسی که در این حراجی فروخته شد گیتار Jim Hendrix با مارک Fender Mustang که به قیمت 400,000 دلار به فروش رسید، ساکسوفون رییس جمهور Bill Clinton به قیمت 54,000 دلار، یکی از عینک آفتابی‌های John Lennon به قیمت 30,000 دلار، یکی از گیتار‌های Bono (خواننده‌ی U2) به قیمت 180,000 دلار و یکی از گیتار‌های بیسیست گروه U2 یعنی Adam Clayton به مبلغ 22,000 به فروش رسید.

Labels:


Balatarin